Електронні каталоги бібліотеки
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»


Оберіть базу даних для пошуку

Каталог книг бібліотеки ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського
(формується з 2015 р.)

Каталог дисертацій, авторефератів дисертацій, магістерських робіт
(формується з 2016 р.)

Предметний каталог статей з фахових періодичних видань
(формується з 2015 р.)

Систематична картотека статей з періодичних видань
(формується з 2016 р.)

Краєзнавча картотека
(формується з 2016 р.)

Картотека праць викладачів ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського
(формується з 2015 р.)

Каталог цінних і рідкісних видань
(формується з 2016 р.)

Каталог журналів та продовжуваних видань
Бібліотека ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
2016-2018
WEB ІРБІС